جلسه ۳۷ کارگاه فلسفه اخلاق

هنجارمندی و گوناگونی دلایل

دکتر حمید وحید در خانه اخلاق

دکتر حمید وحید عضو هیات علمی پژوهشگاه دانش های بنیادین و مدیر گروه فلسفه تحلیلی در این مجموعه هستند که مطالعات خوبی در زمینه فلسفه تحلیلی، اخلاق و حوزه های میان رشته ای مرتبط با آن را دارا هستند . دکتر حمید وحید در  این کارگاه که سی و هفتمین کارگاه فلسفه اخلاق در خانه اخلاق پژوهان جوان و دومین حضور ایشان در این مجموعه است ، تلاش دارند تا با شرح انواع دلایل راهی به تبیین فرااخلاقی ماهیت دلیل بیابند.

گزارشی از این جلسه را در ادامه میخوانیم

گزارش ارائه نخست ایشان را نیز از بخش کارگاه های فلسفه اخلاق میتوانید مطالعه کنید

ذخیره

آنچه در این جلسه می خوانید آشنائی با انواع دلایل است که عبارتنداز: هنجاری، انگیزشی و تبیینی. دلایل هنجاری واجد چیزی هستند که به آن قدرت یا توان هنجاری می­گوییم که به واسطه توان هنجاری فعلی را موجه می کنند؛ یعنی فعل تحت این شرایط و با توجه به این دلایل، فعل صحیحی خواهد بود، اما دلایل انگیزشی دلایلی هستند که شما را به عمل ترغیب می­کنند، به عمل می­کشانند و به عمل وادار می­کنند؛ یعنی همین که به نفع عمل است. آن عمل را انجام می دهد. دلایل انگیزشی نیز دلایلی هستند که به نحو آبجکتیو یک فعلی را حمایت می­کند. در آخر اینکه دلایلی تبیینی همان دلایل انگیزشی تبیینی هستند. ولی دلایل تبیینی، انگیزشی نیستند.

همچنین ببینید: گزارش ارائه نخست ایشان در مجموعه خانه اخلاق

بالا

نظرات