در چهارمین نشست دین و اخلاق بررسی شد

مراحل تحول اخلاقی از منظر علامه بحرالعلوم

سلسله نشست های دین و اخلاق با هدف نقد و بررسی تراث اخلاقی مسلمانان در زمینه اخلاق و آرا اندیشمندان ایشان در این زمینه برگزار میگردد
در این جلسه که چهارمین برنامه خانه اخلاق در حول محور دین و اخلاق است، حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیر غنوی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو گروه اخلاق این پژوهشگاه به بررسی آرا اخلاقی علامه بحرالعلوم و نقد آن میپردازد
از دکتر امیر غنوی نوشته جات بسیاری من جمله کتاب ارزشمند درآمدی بر فقه الاخلاق به رشته تحریر درآمده است.

ذخیره

نحله های عرفانی در دوره های اخیر عمدتاً آموزه هایشان در دسترس همگان نبوده و از این نظر کاری که علامه بحر العلوم در کتاب معروف خود در زمینه عرفان و اخلاق انجام داده اند، بسیار مهم بوده است. کتاب هایی که به وضوح و صراحت مشی و روش مکاتب عرفانی متأخر را نشان می دهند، نادرالوجودند. کتاب بحرالعلوم هم مورد تأیید مرحوم قاضی و هم مرحوم علامه طباطبایی بوده و این کتاب را تدریس می کرده اند.

طرح علامه به وضوح در اندیشه ی عرفا و مفسرانی که رویکرد عرفانی در تفسیر قرآن دارند، اثر داشته است. چه بحر العلوم به جای اسلام، ایمان، احسان سه گانه جدید: اسلام، ایمان، هجرت و جهاد را مطرح میکند ولی همان چهره ی قدیمی طرح را حفظ می کند.

گزارشی از نشست دین و اخلاق با محوریت آرا علامه بحرالعلوم را از اینجا بخوانید

بالا

نظرات