فیلترینگ و اخلاق

ذخیره

اشاره:
اگر بخواهيم تعريف ساده اي از فيلترينگ ارائه كنيم مي توانيم بگوييم این اصطلاح امروزه وقتی که درباره فضای مجازی، به ویژه اینترنت، به کار می رود به معنای ممانعت از دسترسی افراد به محتوای ارائه شده در این فضا است. البته در زبان فارسی اخیرا گاهی به جای آن از اصطلاح «پالایش محتوا» استفاده می شود. همچنین به دو نکته باید توجه کرد: یکی این که ممانعت از دسترسی به محتوا توسط افراد و نهادهاي مختلفی از قبیل والدین، مدیران ادارات، یا دولت می تواند انجام شود، ولی آن چه در بحث از فیلترینگ امروزه و از جمله در بحث حاضر بیشتر مطرح می شود ممانعتی است که توسط دولت اعمال می شود.  نکته دیگر این که فیلترینگ غیر از سانسور است. اولی به معنای ممانعت از دسترسی افراد به محتوا است پس از انتشار آن و معمولا هم درباره فضای مجازی به کار می رود ولی سانسور به معنای ممانعت از انتشار مطلب پیش از انتشار آن است و معمولا درباره منابع موجود در غیرفضای مجازی است؛ مثلا در مورد کتاب، مجله و فیلم.

برای دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید

 

بالا

نظرات