فلسفه اخلاق در علم مدیریت

نتایج این تحقیق بر لزوم به‌کارگیری ارزش های اخلاقی در علم مدیریت برای داشتن مدیریت بهتر و گرفتن تصمیمات واقع‌بینانه و مبتنی بر ارزش های حاکم بر جامعه تأکید می‌کند.

ذخیره

چکیده:

این مقاله سعی دارد با معرفی معنا و مفهوم اخلاق و علم مدیریت و ایجاد آشنایی اولیه، و بیان نقش علم مدیریت در تصمیم‌گیری و لزوم رعایت اصول اخلاقی در آن، روش های تجزیه و تحلیل مسائل اخلاقی مطرح در تصمیم‌گیری ها و اصول حاکم بر ارزشهای اجتماعی معرفی ‌شود. در نهایت، چیستی و فلسفه اخلاق در علم مدیریت بیان می‌شود. این تحقیق از نوع کاربردی، و با روش توصیفی انجام گرفته و اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و با تحلیل و بررسی متون مربوط جمع‌آوری شده است. نتایج این تحقیق بر لزوم به‌کارگیری ارزش های اخلاقی در علم مدیریت برای داشتن مدیریت بهتر و گرفتن تصمیمات واقع‌بینانه و مبتنی بر ارزش های حاکم بر جامعه تأکید می‌کند؛ بنابراین، چندین روش برای وارد کردن اخلاق در مدیریت به طراحان الگو‌های تصمیم‌گیری پیشنهاد می­ شود.
 

نویسندگان:

 حسین خنیفر، زینب بزاز، زینب مولوی

فصلنامه مدیریت اسلامی- سال ۲۳, شماره ۱، بهار ۱۳۹۴
 

برای مشاهده کامل مقاله اینجا کلیک کنید
 

بالا
+۹۵

نظرات