فضيلتمند بودن و انجام كار درست

ذخیره

اشاره:
جوليا اليزابت آناس(متولد ۱۹۴۶) فيلسوف انگليسی – آمريكايی، دانش آموخته دانشگاه های آكسفورد و هاروارد و استاد فلسفه دانشگاه آريزونا است. او در اين مقاله در صدد بررسی چيستی اخلاق فضيلت و چگونگی شناخت و انجام كار صحيح اخلاقی از راه شناخت افراد صاحب فضيلت است. او معتقد است: «يک عمل از نظر اخلاقی صحيح است اگر و تنها اگر عملی باشد که يک انسان بافضيلت آن را انجام می دهد». آن‌گاه توضيح می دهد که به دو صورت به اين قاعده می شود عمل کرد: يکی به شيوه کسانی که نوآموز و در ابتدای مسير فضيلت آموزی هستند. اينان عمل شان تقليدی صرف و بيشتر به خاطر آن است که جامعه از آنها چنين انتظاری دارد. گروه دوم انسان های کاملا بافضيلت هستند. عمل صحيح و فضيلتمندانه اينان به خاطر شناخت و فهم خاص خودشان از فضيلت و لوازم آن، و رشد شخصيت شان است.

برای دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید

 

بالا

نظرات