فراخوان مقاله

ذخیره

فصلنامه تخصصی نقد کتاب در حوزه های اخلاق، علوم تربیتی و روان شناسی آماده دریافت و نشر مقالات انتقادی پژوهشگران است. 
این فصلنامه به تحلیل و بررسی آثار تازه منتشر شده، آثار شایسته ترجمه و تحلیل وضعیت بازار نشر در حوزه های نامبرده شده می پردازد. سردبیر این فصلنامه دکتر سید حسن اسلامی است و تا کنون دو شماره از این فصلنامه منتشر شده است. 
علاقه مندان به همکاری با این نشریه می توانند مقالات خود را به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند:
Naqdketab@gmail.com

موضوع: 
بالا
+۱۵۱

نظرات