از عدالت فردی تا عدالت اجتماعی

ذخیره

چکیده:
عدالت از مانوسترین و پیچیده ترین واژه هایی است که برغم باور به ضرورت وجود و زیبائی آن، از پرنزاعترین مفاهیم در طول تاریخ می باشد. ابهام در مفهوم و یا اشکال در نحوه تطبیق آن بر مصادیق گاه آدمی را آنچنان در تنگنای باور و عمل قرار می دهد که او را وا می دارد تا یا با توجیهات عقلانی، راه تردید را بر زیبایی و ضرورت آن بربندد و یا از طریق سعه مفهومیش، سعی در تبیین مجدد چیستیش نماید.
افلاطون، ارسطو و راولز سه فیلسوف برگزیده ای هستند که در این نوشتار، دیدگاه آنها را درباره ماهیت عدالت جویا شده ایم. اختلاف فلاسفه یونان و راولز در مبانی اخلاقی باعث دامن زدن به تفاوت هایی شده که آثار آن را در مفهوم عدالت اجتماعی راولز شاهدیم. از عدالت فردی تا عدالت اجتماعی، موضوعی است که با طرح آن، در صدد اثبات این مطلبیم که ثبات اولی برای تحقق دومی، ضروری و الزامی است.

برای دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید.

 

بالا
+۶۳

نظرات