ظرفیت شناسی اخلاق اسلامی و علوم اخلاقی برای علوم انسانی

ذخیره

اشاره:
در مورد علوم انسانی اصطلاحات متفاوتی وجود دارد؛ آن معنایی که ما مد نظر داریم آن نوع از علومی است که به جای اینکه به یک پدیدار طبیعی بپردازند، در عالم انسانی و پدیدارهای عالم انسانی، معنا می شوند. طبیعتا این دسته از علوم بیشتر ماهیت تفسیری دارند تا تجربی و به بیان روشن تر هم تجربی اند و هم تفسیری؛ با آن متدولوژی که در علوم انسانی وجود دارد، که طبق این معنا خیلی وسیع تر از آن چیزی می شود که social scince فقط شامل آن می شد. فلسفه و روان شناسی نظری و علم النفس و علوم نظیر اینها می شود جزء علوم انسانی و البته طبیعتا کنومیک و ethics و همه اینها به یک معنا جزء علوم انسانی حساب می شوند.

برای دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید

 

بالا
+۲۳

نظرات