روش ها و موانع پیاده سازی اخلاق کانتی در ماشین های هوشمند

ذخیره

چکیده:
این موضوع که فاعل های اخلاقی هوشمند قطعا روزی وجود خواهند داشت، باعث شده است متخصصات اخلاق تحقیقات گسترده ای را در این زمینه آغاز کنند. رشته اخلاق ماشین، در پی آن است که روبات های اخلاقی خلق کند. به این منظور چارچوب های اخلاقی ای را پیشنهاد می کند تا در ماشین ها به کار گرفته شود و متضمن رفتار اخلاقی آنها باشد. این مقاله به بررسی چگونگی پیاده سازی و اجرای اخلاق وظیفه گرایانه کانتی در ماشین ها می پردازد و نقاط قوت و ضعف این رویکرد را بیان کرده، پیچیدگی ها و مشکلات این پیاده سازی را بررسی می کند.

برای دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید

 

 

بالا
+۴۸

نظرات