جلسه ۳۵ کارگاه فلسفه اخلاق

دکتر مسعود آذربایجانی از سنجش اخلاق میگوید؛

آیا مفاهیم اخلاقی قابل اندازه گیری و سنجش هستند؟

دکتر مسعود آذربایجانی عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مدیر مرکز تخصصی اخلاق دارالهدی هستند . عمده تحقیقات ایشان در باب روانشناسی و رابطه آن با دیگر حوزه ها می باشد. در این کارگاه که سی و پنجمین کارگاه فلسفه اخلاق در خانه اخلاق پژوهان جوان است ، تلاش دارند تا الگویی از سنجش اخلاق را ارائه کنند

گزارشی از این جلسه را در ادامه میخوانیم

ذخیره

سنجش و اندازه گیری مفاهیم اخلاقی امری ضروری است که علاوه بر درک نقاط قوت و ضعف یک فرهنگ، ما را در سیاست گذاری­ های آموزشی و فرهنگی یاری می­کند. اما پرسش اصلی این است که آیا اساسا سنجش مفاهیم اخلاقی، ممکن است یا خیر؟ به عبارت دیگر چگونه می­توان مفاهیم و ارزش­ های اخلاقی همچون خوب، بد، صداقت، اخلاص و... که مفاهیم کیفی هستند را تبدیل به مفاهیم کمی کرده و زیادی، کمی، شدت، ضعف و ... آنان را اندازه گرفت؟ پاسخ این است که اندازه گيرى و سنجش مفاهيم اخلاقى با اسـتفاده از الگوهاى تجربى روانشناسـى و روانپزشـكى، امـرى ممكـن و قابـل دسـترس اسـت. بالاترین مرحله سنجش اخلاقی، ساخت مقیاس و آزمون است که در نمونه­ های خارجی و داخلی تست شده اسـت.

متن کامل این نشست را از اینجا دریافت کنید.
برای مطالعه بیشتر در همین زمینه؛ ببینید مقاله ایشان را در مجله اخلاق وحیانی
 

 

بالا

نظرات