جلسه ۳۶ کارگاه فلسفه اخلاق

دکتر رضا مثمر رابطه میان اخلاق و ادبیات را شرح میدهد؛

همدلی در ادبیات و اخلاق و کارکردهای آن

دکتر رضا مثمر عضو هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی هستند که مطالعات خوبی در زمینه اخلاق و حوزه های میان رشته ای مرتبط با آن را دارا می باشند . دکتر رضا مثمر در  این کارگاه که سی و ششین کارگاه فلسفه اخلاق در خانه اخلاق پژوهان جوان است ، تلاش دارند تا از بستر مباحث ادبیاتی ارتباطی با حوزه اخلاق بیابند.

گزارشی از این جلسه را در ادامه میخوانیم

ذخیره

همدلی کردن با دیگران که گاه به نگاه کردن به جهان از چشم دیگری (perspective-taking) تعبیر می‌شود فعالیتی ذهنی است که نه تنها در تلاش برای توضیح رفتارهای افراد موجود و واقعی تحقق‌پذیر است، بلکه می‌تواند در فرایند تجربه ادبی (literary experience) یا خواندن متن ادبی نیز به وقوع بپیوندد. به سخن دیگر ما در خواندن متن ادبی نیز همواره می‌کوشیم به فهم و تببین رفتارهای شخصیت های داستانی‌ای (fictional characters) برای خود نائل شویم که تنها و صرفاً در جهان داستان وجود دارند. با این همه توضیح عقلانی بودن و توجیه این کار به ظاهر بی‌مشکل انسانها یعنی همدلی کردن با شخصیت هایی که اصولاً در جهان واقع وجود ندارند (مضاف بر دغدغه تبیین همدلی با شخصیتهای واقعی)، مصیبتی است که فیلسوفانی را به خود گرفتار کرده است.

در این سخنرانی درباره‌ی مفهوم همدلی و امکان رخ داد آن در هنگام خواندن اثری ادبی و همچنین ضرورت آن برای فهم اثر گفتگو خواهد شد.

بالا

نظرات