جلسه ۲۵ کارگاه فلسفه اخلاق

دکتر حسینی سورکی و تعارضات فقه و اخلاق

آیا میان گزاره های فقهی و اخلاقی تعارض مستقری وجود دارد ؟

دکتر حسینی سورکی تحصیل کرده فلسفه اخلاق و عضو گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم هستند . در این کارگاه که بیست و پنجمین کارگاه فلسفه اخلاق در خانه اخلاق پژوهان جوان است ، تلاش دارند تا مناسبات میان فقه و اخلاق را از دریچه مثال هایی که شاید به ظاهر برای این دو دانش تعارض محسوب شوند ، بررسی کنند

گزارشی از این جلسه را در ادامه میخوانیم

ذخیره

 

فقیه برای فتوای حکمش در بدو ورودش در حوزه فقه چه نگاهی دارد؛ آیا اخلاق را حداکثری می­بیند یا حداقلی، اخلاق را مقدم بر فقه می­داند یا نمی­داند؟ وظیفه گراست یا نتیجه گراست؟ همه این موارد تأثیر بر تفقه فقیه دارد. ما  حقی نداریم که به اسم تعبدگرایی یا تعبد به نصوص و روایات اخلاق را نادیده بگیریم. اگر توجه به فلسفه فقه و یک نگاه همه جانبه در فقه و تفقه داشته باشیم و اخلاق را لحاظ کنیم، بسیاری از این تعارض های ظاهری فقه در اخلاق دیده نخواهد شد.

 

برای دریافت گزارش کامل این نشست اینجا کلیک کنید

بالا

نظرات