نخستین جلسه از سلسله مباحثات علمی میان اساتید اخلاق نظری

جبرگرایی فلاسفه بنیاد اخلاق را ویران میکند...

مناظره میان آقایان دکتر محسن جوادی و حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی سبحانی

نخستین مباحثه علمی خانه اخلاق پژوهان جوان اختصاص به بررسی خاستگاه اخلاقی از منظر متکلمان و فلاسه مسلمان داشت. در این مناظره که میان حجت‌الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی و دکتر محسن جوادی با عنوان «اخلاق در میانه فلسفه و کلام» برگزار گردید دکتر محسن جوادی استاد دانشگاه و معاون فرهنگی وزارت ارشاد با توجه به سابقه مطالعاتی خود، نماینده گفتار فلسفی و دکتر محمدتقی سبحانی استاد حوزه و مدیرعامل بنیاد امامت به نمایندگی از سنت کلامی به بیان دیدگاه های خود و نقد دیدگاه مقابل پرداختند.

ذخیره

به پیشنهاد و با همکاری اساتید محترم و با شروع سال تحصیلی جدید ، به لطف خدا سلسله مناظراتی را با محوریت موضوعات اخلاقی و با هدف نشان دادن تمایزات رویکردهای مختلف در این مباحث برگزار خواهیم کرد.
نخستین برنامه از این نشست ها که آن را بنام "مباحثه علمی" نامگذاری کرده ایم اختصاص خواهد داشت به بررسی دیدگاه آقایان جوادی و سبحانی درخصوص خاستگاه اخلاق در تاریخ اسلامی.
هر دو استاد محترم، حداقل یک نوبت در برنامه های خانه اخلاق حضور داشته و به بیان دیدگاه خود به صورت مبسوط پرداخته اند. شرح جلسات قبلی این اساتید و متن آنها را میتوانید از قسمت "برنامه های ما" در سایت خانه اخلاق به نشانی EthicsHouse.ir دریافت کنید.

بالا

نظرات