اندیشه و آثار توماس آکویناس

ذخیره

اشاره:
این مقاله از دائره المعارف فلسفه ویراسته پل ادواردز برگرفته و ترجمه شده است. البته در پایان این مقاله، کتاب شناسی مفصل آثار توماس و آثاری که درباب او وجود دارد، آمده که در ترجمه حاضر حذف شده است.
نویسنده این مقاله دکتر ورنون بورک استاد فلسفه در دانشگاه سنت لویس، رئیس انجمن آمریکایی فلسفه کوتولیکی، مدیر انستیتوی تومیستی در دانشگاه سنت لویس و صاحب تالیفات فلسفی متعددی از جمله اراده در تفکر غرب است.

برای دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید

 

بالا
+۵۱

نظرات