در دومین نشست دین و اخلاق بررسی شد؛

اصولیون معاصر و بایدهای اخلاقی

ارائه دکتر هادی صادقی در خانه اخلاق

سلسله نشست های دین و اخلاق با هدف نقد و بررسی تراث اخلاقی مسلمانان در زمینه اخلاق و آرا اندیشمندان ایشان در این زمینه برگزار میگردد
در این جلسه که دومین برنامه خانه اخلاق حول محور دین و اخلاق است، دکتر صادقی، معاونت محترم فرهنگی قوه قضائیه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث به تبیین نظریات ملاصدرا در حوزه اخلاق می پردازند

ذخیره

علم اصول برای علم اخلاق ظرفیت زیادی دارد و این ظرفیت کمتر مورد توجه و بهره برداری قرار گرفته است. به دلیل این که علم اصول علمی است درجه دوم و ناظر به علم عملی دیگری به نام فقه که علم فقه متضمن اخلاق و حقوق است؛ برخلاف نظر کسانی که فقه را فارغ از اخلاق می دانند. در واقع فقه ما به طور وسیعی متضمن اخلاق است اما با قرائت خاصی که در جای خودش باید بحث شود. علم اصول شیوه و فلسفه ی علم فقه است و به نوعی روش های استدلال در علم فقه را بررسی می کند و علمی درجه دو هست و ناظر به مبادی تصوری و تصدیقی علم فقه می شود از جمله واجبات و محرماتی که در احکام عملی وجود دارد. وقتی راجع به این ها نظر داده می شود علم اصول این نظرات را تحلیل می کند، این تحلیل ها مشابه تحلیلی است که در علم اخلاق صورت می گیرد به عبارت دیگر تحلیل مفاهیم اخلاقی در مورد الزامات اخلاقی به تحلیل های اصولیون درباره الزامات فقهی شباهت زیادی دارد.

بحث این سخنرانی در این است که از علم اصول چه کمکی می توان برای اخلاق گرفت؟ در حوزه خاص تر از اصولیون معاصر چه نقدهایی می گیریم؟ و باز هم خاص تر از بحث الزامات اخلاقی چه بهره ای می توان گرفت؟ و بحث این جلسه در حوزه الزامات اخلاقی است. هرچند برخی الزامات اخلاقی را به نوع دیگری درک می کنند ولی الزامات اخلاقی شبیه واجبات در مسائل فقهی و الزامات حقوقی و شبیه هرگونه الزامی در حوزه های عملی دیگر است. الزام معنا، پایه و لوازمی دارد لیکن در این جلسه  به بررسی معنا و حقیقت الزام پرداخته شده است .

 

گزارش تفصیلی این جلسه را از اینجا مطالعه کنید

 
بالا

نظرات