اخلاق مسیحی و حقوق بشر

ذخیره

اشاره:
فیلیپ اِل. کویین (۲۰۰۴-۱۹۴۰) فیلسوف و الهی دان مسیحی، در رشته فلسفه از دانشگاه جرج تاون فارغ التحصیل شد و به عضویت هیئت علمی دانشگاه براون (Brown university) در آمد. وی در آنجا محبوبت فراوانی کسب کرد و به تدریس فلسفه، اخلاق، فلسفه فیزیک، و دروس مرتبط پرداخت. آنگاه کرسی استادی فلسفه جان ای. اوبراین (John A.O'Brien) در دانشگاه نوتردام را به دست آورد و کار تعلیمی خود را دنبال کرد. در کنار فعالیت های آموزشی، بیش از صد مقاله و مرور کتاب نوشت و در فراهم آوردن راهنمای فلسفه دین با چارلز تایلور همکاری کرد.
کویین در مقاله حاضر می کوشد نسبت اخلاق مسیحی و حقوق بشر مدرن را بررسد و نشان دهد که مسیحیت، دست کم طبق تفسیر وی، تا کجا می تواند با این رویکرد تازه به حقوق انسان ها همدلی داشته باشد. هنکین در دفاع از حقوق بشر کوشیده بود ثابت کند آیین مسیحیت ظرفیت قبول آرمان حقوق بشری را ندارد. در مقابل، کویین با گزارش، تحلیل و نقادی دیدگاه هنکین، مدعی می شود می تواند زیر چتر اخلاق مسیحی ایستاد و همچنان از حقوق بشر دفاع کرد.

برای دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید

 

بالا
+۵۶

نظرات