اخلاق فضیلت

ذخیره

چکیده:
اخلاق فضیلت نظریه ای هنجاری در حوزه اخلاق است که به خاطر تمرکز بر منش فاعل از دیگر نظریه های هنجاری متمایز می شود. اخلاق فضیلت به عنوان نظریه ای فاعل محور، فضیلت را به عنوان معیاری برای اخلاقی بودن فاعل ارائه می کند. برای آشنایی بیشتر با اخلقا فضیلت، آرای برجسته ترین نظریه پردازان این حوزه و همچنین نقد هایی که به آن شده است، به سراغ خانم دکتر زهرا خزاعی رفتم و پرسش هایم را با ایشان در میان گذاشتم. در این گفتگو علاوه بر تعریف اخلاق فضیلت مولفه ها و شاخصه های آن و بررسی تقریرهای مختلف آن، برجسته ترین نقد هایی که به این نظریه اخلاقی شده و همچنین جایگاه سعادت را در آن واکاوی می کنیم. در ادامه علاوه بر بررسی جایگاه فعلی اخلاق فضیلت در میان نظریه های رقیبش، رابطه آن را با سودگرایی اخلاقی و وظیفه گرایی اخلاقی بررسی می کنیم. همچنین بنا به ضرورت به برخی از اندیشه های الیزابت آنسکوم، فیلیپا فوت، برنارد ویلیامز، لیندا زاگزبسکی و ... می پردازیم.

برای دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید

 

بالا
+۵۲

نظرات