اخلاق در عصر اطلاعات

ذخیره

اشاره:
پیشرفت سریع و وسیع فناوری اطلاعات در عصر حاضر و تأثیرات این امر بر جنبه‌های مختلف زندگی و اندیشه انسان عصر حاضر، بسیاری از اندیشمندان را بر آن داشته که به بررسی ابعاد این موضوع، به‌ویژه از جهت اخلاقی بپردازند.
مجموعه بررسی‌ها و تاملات اخلاقی در این زمینه باعث شکل‌گیری حوزه‌ای به نام «اخلاق فناوری اطلاعات» (IT Ethics) شده که به‌رغم نوپابودن، شاهد انتشار آثار فراوانی در این زمینه بوده است. نوشتاری که از پی می‌آید ترجمه دیباچه‌ای است که مارین کویگلی، استاد دانشگاه موناش استرالیا و ویراستار علمی دانشنامه اخلاق و امنیت اطلاعات بر این کتاب نگاشته است.

برای دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید

 

بالا

نظرات