نشست های دین و اخلاق

نشست های دین و اخلاق

در میان حکمای مسلمان بعضی به طور خاص دست به تالیف کتب اخلاقی زده اند و سعی در چارچوب بخشی به قواعد اخلاقی را داشته اند و بعضی دیگر با حل پیچیدگی هایی در علوم دیگر، راه را برای توسعه امر اخلاق هموار ساخته اند؛ چنانچه به عنوان مثال حل بسیاری از مفاهیم و نظریات اخلاقی ما، در گرو حل مساله حسن و قبح و بررسی جایگاه اوامر الاهی در علم کلام می باشد.
نشست های دین و اخلاق که از پاییز ۹۵ در محل خانه اخلاق پژوهان جوان شروع شده است در پی شناخت اولیه نقاط ناشناخته زحمات بزرگان علوم اسلامی و بررسی کلمات ایشان در زمینه اصول و مباحث اخلاقی است تا به این وسیله راه هایی نو برای پژوهش های بیشتر و قوی تری در زمینه های مورد گفتگو فراروی دانش پژوهان محترم بگشاید.

  • در چهارمین نشست دین و اخلاق بررسی شد

    مراحل تحول اخلاقی از منظر علامه بحرالعلوم

    نحله های عرفانی در دوره های اخیر عمدتاً آموزه هایشان در دسترس همگان نبوده و از این نظر کاری که علامه بحر العلوم در کتاب معروف خود در زمینه عرفان و اخلاق انجام داده اند، بسیار مهم بوده است. کتاب هایی که به وضوح و صراحت مشی و روش مکاتب عرفانی متأخر را نشان می دهند، نادرالوجودند. کتاب بحرالعلوم هم... بیشتر بخوانید »
    امتياز: ۰ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۱۱/۱۹ | بازدید: ۳۶۰
  • مروارید . محمدحسین اصفهانی

    امتياز: ۲۳ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۹/۰۸ | بازدید: ۴۹۱