زهرا خزاعی

زهرا خزاعی

دکتر زهرا خزاعی، استاد تمام و عضو هیات علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم می باشند. ایشان دو دوره به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه قم و دو دوره نیز به عنوان استاد برتر این دانشگاه شناخته شده اند. از تالیفات ایشان میتوان به کتاب های ارزشمند "اخلاق فضیلت" و "معرفت شناسی اخلاق" اشاره کرد . دکتر خزاعی صاحب مقالات متعدد در حوزه های فلسفه اخلاق، فلسفه اسلامي، فسفه دين، فلسفه نفس و ... هستند که در مجلات معتبر علمی به چاپ رسیده است و همچنین راهنمایی و مشاوره پایان نامه های متعددی در این زمینه ها را برعهده داشته اند 

 • تطبیق اخلاق ارسطو و کانت

  چکیده: به نظر می رسد تطبیق دیدگاه های ارسطو و کانت، به دلیل اختلافات مبنایی، ناممکن و یا دست کم، بسیار مشکل باشد. تعلق ارسطو به تئوری فضیلت و وابستگی کانت به اخلاق وظیفه گروانه، در ابتدا، تفاوت در تقدم فضیلت یا قانون و تبیین و توجیه دیدگاه های معرفت شناسی را در پی دارد. در حالی که ارسطو سعادت (... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۵۲ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۹/۱۷ | بازدید: ۱,۸۵۸
 • جنسیت و اخلاق

  چکیده: در این نوشتار، رابطه میان اخلاق - با معنای ارائه شده - و جنسیت در اموری همچون معیار ارزشها و هنجارهای اخلاقی، سعادت و کمال، معرفت شناسی اخلاقی و نیز نقش تفاوت های جنسی در جایگاه اخلاقی افراد، بررسی می شود. مرتبط دانستن هنجارهای اخلاقی زنان و مردان با ویژگی های ذاتی، طبیعی یا جسمانی آنها و... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۵۰ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۹/۱۷ | بازدید: ۱,۸۷۵
 • عام گرایی و خاص گرایی اخلاقی

  چکیده: عام گرایی و خاص گرایی دو رویکرد مطرح در حوزه فرا اخلاق اند که درباره جایگاه اصول اخلاقی ادعاهای مختلفی دارند. عام گرایان بر ضرورت حاکمیت اصول در امر داوری و فراند تصمیم گیری تاکید می کنند و عقلانیت تفکر اخلاقی را صرفا بر پایه اصول ممکن می دانند و در مقابل، خاص گرایان با نفی ارتباط بین... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۴۱ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۹/۱۷ | بازدید: ۱,۹۱۶
 • اخلاق پژوهش و نظریه های اخلاقی

  چکیده: اخلاق پژوهش شاخه ای از اخلاق کاربردی است که برای رفتار مسئولانه پژوهش گران راهنمای عملی فراهم می آورد و به آنها آموزش می دهد چگونه در پژوهش های علمی خود به شیوه پژوهش علمی رفتار کنند تا مطابق با معیار های اخلاقی باشد. ارزیابی اخلاقی رفتارهای پژوهش گر حوزه های مختلف پژوهشی از دیگر وظایقی... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۳۲ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۹/۱۷ | بازدید: ۱,۷۸۷
 • گزارشی از کتاب دین و اخلاق

  چکیده: رابطه دین و اخلاق از مسائلی نیست که به تازگی اذهان فیلسوفان دین، متکلمان و دیگر اندیشمندان را به خود جلب کرده باشد، بلکه وجود آن در میان پیروان همه ادیان الهی و غیر الهی (مسیحیت، اسلام، آیین کنفسیوس و ...) به نوعی مشهود، و در پاره ای از مکاتب نمود آن بیشتر است. اختلاف اشاعرع و معتزله... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۵۳ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۹/۱۷ | بازدید: ۱,۷۱۰
 • اخلاق فضیلت

  چکیده: اخلاق فضیلت نظریه ای هنجاری در حوزه اخلاق است که به خاطر تمرکز بر منش فاعل از دیگر نظریه های هنجاری متمایز می شود. اخلاق فضیلت به عنوان نظریه ای فاعل محور، فضیلت را به عنوان معیاری برای اخلاقی بودن فاعل ارائه می کند. برای آشنایی بیشتر با اخلقا فضیلت، آرای برجسته ترین نظریه پردازان این... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۵۳ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۹/۰۹ | بازدید: ۱,۹۵۳
 • روش ها و موانع پیاده سازی اخلاق کانتی در ماشین های هوشمند

  چکیده: این موضوع که فاعل های اخلاقی هوشمند قطعا روزی وجود خواهند داشت، باعث شده است متخصصات اخلاق تحقیقات گسترده ای را در این زمینه آغاز کنند. رشته اخلاق ماشین، در پی آن است که روبات های اخلاقی خلق کند. به این منظور چارچوب های اخلاقی ای را پیشنهاد می کند تا در ماشین ها به کار گرفته شود و متضمن... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۴۸ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۹/۰۹ | بازدید: ۸۸۷
 • معارف عملی؛ اخلاق و فضایل

  چکیده: اخلاق جمع خُلق، به معنای خو و ملکات نفسانی است و در مقابل ویژگی های جسمانی و ظاهری _ که با واژه خَلق به آن اشاره می شود _ قرار می گیرد. چگونگی تعریف اخلاق در نزد صاحب نظران، تا حدود زیادی، بسته به نظریه های هنجاری اخلاقی است که آنان برگزیده اند. در انگاره های عمل محور، اخلاق، تنها به... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۵۸ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۹/۰۹ | بازدید: ۱,۷۶۵
 • کرامت انسانی در ادیان الهی و فلسفه اخلاق

  چکیده: ایده کرامت انسانی پیشینه تاریخی و فلسفی پرباری دارد. عمده متفکران بر این باورند که این ایده اساسا دینی است و می توان پایه و اساس آن را از کتب الهی استنباط کرد. در مقابل، گروهی معتقدند کرامت انسانی، ریشه در تفکرات فلسفی عصر روشنگری، یعنی تفکرات کانت دارد. کانت قائل به کرامت ذاتی انسان است... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۵۱ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۹/۰۹ | بازدید: ۱,۸۰۷
 • اخلاق فضیلت مدار

  چکیده: اخلاق فضیلت مدار نوعی نظریه هنجاری است که در عصر افول مدرنیته و ظهور پست مدرنیسم، همراه با ناکامی نظریه های اخلاقی در دستیابی به طرحی نو، برای نجات انسانیت، ضرورت احیا آن جهت ابقا ارزشهای اخلاقی به خوبی احساس می شود. در روزگار غربت اخلاق و سرمازدگی وجدان اخلاقی که نتیجه مثله کردن حقیقت... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۶۲ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۹/۰۹ | بازدید: ۱,۷۸۵
 • فلسفه اخلاق و معرفت شناسی

  چکیده: تحقیق درباره رابطه علوم با یکدیگر، به دلیل کارآمد بودن نتایج آن، امرى ارزش‏مند و بلکه ضرورى است. این ضرورت در فلسفه اخلاق و معرفت‏ شناسى، به دلیل قدر و منزلت ویژه‏ اى که دارند، بیش از بقیه علوم احساس می شود. در مقاله حاضر، سعى بر آن است تا با بررسى برخى از جنبه‏ هاى اختلاف و شباهت بین... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۵۴ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۹/۰۸ | بازدید: ۱,۷۲۴
 • قدیسان اخلاقی

  چکیده: قدیسان اخلاقی شایسته‌ترین افرادی هستند که در فرهنگ های دینی و اخلاقی ، به دلیل ویژگی های خاص معرفتی _ تربیتی و افعال برتر و فراتر از حد وظیفه، به عنوان نمونه و اسوه شناخته می شوند. دو چهره ارزشی و الزام آور اخلاق د رتئوری های اخلاق هنجاری ، به انضمام رویکرد دینی و غیر دینی در اخلاق های... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۵۸ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۹/۰۸ | بازدید: ۱,۸۴۲
 • شانس اخلاقی از نظر برنارد ویلیامز

  چکیده: شانس اخلاقی از جمله بحث­های مهم در فرااخلاق است که به دلیل تعارض با اصل کنترل، ارزیابی­، قضاوت و مسئولیت اخلاقی ما را به چالش ­می­کشد. برنارد ویلیامز اولین کسی است که واژه شانس اخلاقی را به کار ­می­برد و به انگیزه نشان­دادن معانی متناقض این دو کلمه، به طور مدون و جدّی­تر از گذشتگان خود به... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۵۰ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۹/۰۸ | بازدید: ۱,۶۶۸
 • معرفت شناسی فضیلت: ماهیت، خاستگاه و رویکردها

  چکیده: معرفت شناسی فضیلت به مجموعه ای از رویکردهای اخیر به معرفت شناسی اطلاق می شود که برخلاف معرفت شناسی تحلیلی، به جای تمرکز بر ارزیابی باور بر ارزیابی معرفتی ویژگی های صاحب باور تمرکز دارد. این مقاله در صدد است تا ماهیت معرفت شناسی فضیلت را تبیین کرده و مهم ترین رویکردهای آن را توضیح دهد.... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۵۱ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۹/۰۸ | بازدید: ۱,۴۱۵
 • ارسطو، هيوم و اخلاق فضيلت

  چکیده: به نظر مي رسد كه اختلاف مياني ارسطو و هيوم، امكان وحدت اين دو متفكر را در اعتقاد به نظريه اخلاقي واحدي به حداقل برساند. تجربه گرايي هيوم و عقل گرايي ارسطو پيامد هاي معرفت شناختي چندي را در حوزه اخلاق به دنبال دارد. جايگاه و تعريف فضيلت و سعادت و تكيه بر نقش معرفت شناسانه حكمت عملي در... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۶۸ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۹/۰۳ | بازدید: ۲,۰۵۱
 • خاص گرایی و معرفت شناسی اخلاقی

  چکیده: این مقاله، معرفت شناسی اخلاقی را بر اساس رویکرد خاص گرایی بررسی می کند. خاص گرایان، نزاع عام گرایی و خاص گرایی را عمدتا در حوزه وجود شناسی ادله اخلاقی می دانند، اما منتقدان، به دلیل ارتباط وجود شناسی و معرفت شناسی، این انحصار در نزاع را صحیح ندانسته و سعی در نقد دیدگاه مغرفت شاختی خاص... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۷۴ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۹/۰۳ | بازدید: ۲,۱۲۳

صفحه‌ها