افلاطون

 • افلاطون، اینهمانی و فضیلت

  چکیده تلقی رایج از این‌همانی بصورت اصلی منطقی با فرمول الف، الف است می‌باشد. در این تلقی این‌همانی اصلی است که فاقد بعد و بار معرفتی و وجودی است؛ لذا با توجه به این اصل هیچ چیز نمی‌تواند چیز دیگری باشد. در تفکر یونان این همانی خصیصه‌ای انگاشته می‌شد که به کمک آن وجود ادراک می‌گردد. در تفکر... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۳۸ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۱۰/۰۷ | بازدید: ۱,۶۹۹
 • رشد اخلاقی؛ اصول و روش های آن از منظر افلاطون

  چکیده: این مقاله دیدگاه افلاطون را درباره رشد اخلاقی تحلیل و بررسی می‌کند. اگرچه نخستین تحقیق علمی درباره رشد اخلاقی و پیوند آن با رشد عقلانی را روان‌شناسان دوران معاصر انجام دادند، اما به گواهی تاریخ، مفهوم رشد اخلاقی و ارتباط آن با رشد عقلانی را نخستین بار افلاطون طرح کرد. در حالی که روان‌... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۶۳ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۹/۰۳ | بازدید: ۱,۶۷۸
 • از عدالت فردی تا عدالت اجتماعی

  چکیده: عدالت از مانوسترین و پیچیده ترین واژه هایی است که برغم باور به ضرورت وجود و زیبائی آن، از پرنزاعترین مفاهیم در طول تاریخ می باشد. ابهام در مفهوم و یا اشکال در نحوه تطبیق آن بر مصادیق گاه آدمی را آنچنان در تنگنای باور و عمل قرار می دهد که او را وا می دارد تا یا با توجیهات عقلانی، راه تردید... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۶۶ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۹/۰۳ | بازدید: ۱,۸۴۴
 • جلسه هفتم درس متن خوانی اخلاق نیکوماخوس ارسطو

  ارسطو حدود ۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می‌زیست و سه اثر مهم در زمینه اخلاق دارد که عبارت‌اند از: اخلاق نیکوماخوس یا اتیکا نیکوماخیا (EN)، اخلاق ادوموس یا اتیکا ادوموس (EE) و اخلاق کبیر یا مگنا مورالیا (MM). اولین نسخه‌ای که از اخلاق نیکوماخوس در دسترس است نسخه‌ای است که آندرونیکوس، با حدود ۳۰۰ سال... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۶۷ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۸/۰۱ | بازدید: ۱,۱۰۹
 • به همت مجموعه خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شد؛

  جلسه ششم درس متن خوانی اخلاق نیکوماخوس ارسطو

    ارسطو حدود ۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می‌زیست و سه اثر مهم در زمینه اخلاق دارد که عبارت‌اند از: اخلاق نیکوماخوس یا اتیکا نیکوماخیا (EN)، اخلاق ادوموس یا اتیکا ادوموس (EE) و اخلاق کبیر یا مگنا مورالیا (MM). اولین نسخه‌ای که از اخلاق نیکوماخوس در دسترس است نسخه‌ای است که آندرونیکوس، با... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۷۲ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۷/۲۳ | بازدید: ۱,۲۷۴
 • به همت مجموعه خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شد؛

  جلسه پنجم متن خوانی اخلاق ارسطو

  ارسطو حدود ۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می‌زیست و سه اثر مهم در زمینه اخلاق دارد که عبارت‌اند از: اخلاق نیکوماخوس یا اتیکا نیکوماخیا (EN)، اخلاق ادوموس یا اتیکا ادوموس (EE) و اخلاق کبیر یا مگنا مورالیا (MM). اولین نسخه‌ای که از اخلاق نیکوماخوس در دسترس است نسخه‌ای است که آندرونیکوس، با حدود ۳۰۰ سال... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۷۵ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۷/۲۳ | بازدید: ۱,۹۰۰
 • به همت مجموعه خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شد؛

  جلسه چهارم متن خوانی اخلاق ارسطو

    ارسطو حدود ۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می‌زیست و سه اثر مهم در زمینه اخلاق دارد که عبارت‌اند از: اخلاق نیکوماخوس یا اتیکا نیکوماخیا (EN)، اخلاق ادوموس یا اتیکا ادوموس (EE) و اخلاق کبیر یا مگنا مورالیا (MM). اولین نسخه‌ای که از اخلاق نیکوماخوس در دسترس است نسخه‌ای است که آندرونیکوس، با حدود... بیشتر بخوانید »
  امتياز: ۸۷ | موضوع: متفرقه | ۹۵/۰۷/۰۱ | بازدید: ۲,۱۱۹