صفحه اصلی رویداد‌های خانه اخلاق کارگاه ۵۴ فلسفه اخلاق: «از اخلاق پژوهش اینترنتی (IRE) بیشتر بدانیم»

کارگاه ۵۴ فلسفه اخلاق: «از اخلاق پژوهش اینترنتی (IRE) بیشتر بدانیم»

تاریخ

ِ-621 فروردين ی

زمان

04:00 ب.ظ
خانه اخلاق پژوهان جوان

موقعیت

خانه اخلاق پژوهان جوان
قم، بلوار امین، کوچه 13، انتهای کوچه سمت راست، پلاک 221
خانه اخلاق پژوهان جوان

برگزار کننده

خانه اخلاق پژوهان جوان
ایمیل
ethicshouse@gmail.com
وب سایت
http://ethicshouse.ir

سخنران ها

X