صفحه داخلی رویداد۲

اولین کارگاه یادداشت‌نویسی خانه اخلاق پژوهان جوان

برگزار کننده

خانه اخلاق

زمان شروع رویداد

۲۵ شهریور ۹۸
ساعت۸ صبح

زمان پایان رویداد

۲۵ شهریور ۹۸
ساعت ۱۰ صبح
Facebook


Twitter


Google-plus

داستان از چه قرار است؟

ما ناخودآگاه تحت تاثیر محیطِ پیرامون خود هستیم. در خانه، اعضای خانواده و همسر. در محل کار، همکاران و مدیران. در محلِ زندگی مان و افرادی که با آنها زندگی می‌کنیم. اگر با ما خوب برخورد شود، از آنها یاد می‌گیریم. اگر با کسی برخوردِ بدی شود، باز هم یاد می‌گیریم. اما نحوه عکس‌العمل و یادگیریِ ما به مُحرک‌هایی بستگی دارد که در اطراف ما هستند و خودمان آنها را انتخاب کرده‌ایم!!!

 

همه چیز به انتخاب‌های ما برمی‌گردد

تلوزیون، رادیو و …

کتاب، فیلم، پادکست و…

موسیقی

اینفلوئنسرها، دنبال شوندگان و…

دوستان

 

پنج عامل و مُحرکی که اطراف ما هستند و با آنها بیشترین ارتباط داریم، زندگی ما را می‌سازند (یا نابود می‌کنند!!!)

 

شما بعد از گذراندنِ این کارگاه، به سوپرمن تبدیل نخواهید شد، اما دیدِ بسیار متفاوتی نسبت به پیرامون خود پیدا می‌کنید که چطور بتوانید با کمترین حاشیهِ ممکن، پرسرعت رشد کنید!