آرشیو

کارگاه فلسفه اخلاق

تعداد مطالب : 49
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - مطالعه در 5 دقیقه

گزارشی از کارگاه ۵۳ فلسفه اخلاق

گزارشی از کارگاه ۵۳ فلسفه اخلاق
آن‌چه در ادامه می‌خوانید متن پنجاه و سومین کارگاه فلسفه‌ی اخلاق با ارائه‌ی دکتر محمد محمدرضایی است که در تاریخ 27 بهمن‌ماه 98 در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شد. دکتر محمدرضایی پس از ذکر مقدماتی در م...
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۲۴ دی ۱۳۹۸ - مطالعه در 6 دقیقه

گزارشی از کارگاه ۵۲ فلسفه اخلاق

گزارشی از کارگاه ۵۲ فلسفه اخلاق
مقدمه بحث من درباره‌ی ارتباط هنر با حیات اخلاقی است. در همه‌ی کتاب‌هایی که درباره‌ی هنر و اخلاق نوشته می‌شود، این ترجیع‌بند که نسبت بین هنر و اخلاق یک نسبت محدود نیست، همواره تکرار می‌شود. به تبع این ...
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۰۴ آذر ۱۳۹۸ - مطالعه در 7 دقیقه

گزارشی از کارگاه ۵۱ فلسفه اخلاق

گزارشی از کارگاه ۵۱ فلسفه اخلاق
چکیده می‌دانیم که اخلاق با خوب و بد سر و کار دارد. وقتی ما از نقش غایت در نظام اخلاقی سوال می‌کنیم، می‌خواهیم بدانیم غایت در ارتباط با خوب و بد چه نقشی دارد. ساحت‌‌های مختلفی می‌توانند در این رابطه مط...