خانه برنامه های ما کارگاه فلسفه اخلاق

کارگاه فلسفه اخلاق

 
به ترتیب جدیدترین به ترتیب الفبا بربحث ترین به ترتیب نام نویسنده
۴۰

گزارشی از کارگاه ۴۰ فلسفه اخلاق

فاطمه شریفیان
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
0
آقای دکتر یاسر پوراسماعیل در خانه اخلاق پژوهان جوان در این جلسه عمدتاً به این پرسش می‌پردازیم که اگر...
بیشتر بخوانید