خانه برنامه های ما مباحثه های علمی

مباحثه های علمی

 
به ترتیب جدیدترین به ترتیب الفبا بربحث ترین به ترتیب نام نویسنده
Untitled-1

گزارشی از اولین مباحثه علمی میان اساتید اخلاق

فاطمه شریفیان
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
0
مجری (سیدعلیرضا صالحی): این جلسه خدمت جناب استاد محمد تقی سبحانی هستیم و جناب آقای دکتر محسن جوادی....