آرشیو

نشست و نقد کتاب

تعداد مطالب : 9
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - مطالعه در 6 دقیقه

گزارشی از یازدهمین جلسه نقد کتاب

گزارشی از یازدهمین جلسه نقد کتاب
دکتر محمدی منفرد: بنده اصل نقد را به فال نیک می‌گیرم و از آن‌جایی که معتقدم تمام پژوهش‌ها قابل نقد هستند، همواره کوشیده‌ام انتقادپذیر باشم. البته به شرطی که این نقدها در جهت پیشرفت کار باشند. پیش از م...
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - مطالعه در 7 دقیقه

گزارشی از دهمین جلسه نقد کتاب

گزارشی از دهمین جلسه نقد کتاب
دکتر مرتضایی: متاسفانه در مرکز نور خیلی دیر به موضوع اخلاق پرداخته شد. نرم‌افزارهای فقه، اصول، حدیث، فلسفه، کلام و تفسیر در سال‌های ابتدایی مرکز نور تولید شدند اما نرم‌افزار اخلاق دیرتر تولید شد. مرکز...
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۲۳ دی ۱۳۹۸ - مطالعه در 7 دقیقه

گزارشی از نهمین جلسه نقد کتاب

گزارشی از نهمین جلسه نقد کتاب
دکتر غلامحسین جوادپور: هر فیلسوف در نظریه فلسفی در چند بعد اظهار نظر می‌کند که متافیزیک، معرفت‌شناسی و نظریه‌ی ارزش مهم‌ترین آن‌ها هستند. معمولا هر فیلسوف یا مکتب فلسفی باید به این سه سوال پاسخ روشنی ...