خانه برنامه های ما حلقه مطالعاتى فلسفه

حلقه مطالعاتى فلسفه

گزارشی از جلسه 9 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

در جلسه‌ی گذشته به نکاتی درباره‌ی لذت‌گرایی اشاره کردیم. ادعای اصلی این دیدگاه این است که لذت سازنده‌ی اصلی یک زندگی خوب است و به میزانی که لذت می‌بریم از زندگی خوب بهره‌مندیم به عبارت دیگر در این دیدگاه well-being با pleasure ارتباط مستقیمی دارد. نقدهایی بر لذت‌گرایی یکی از استدلال‌هایی...

گزارشی از جلسه 8 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

عینیت اخلاق و دلایل مطلق اعمال یکی از دلائل مطرح‌شده بر ضد قائلین به عینیت اخلاق مربوط به دلایل اعمال است. عموم دلایل عمل با توجه به اهمیتی که آن عمل برای ما دارد، تعیین می‌شوند؛ مثلا می‌گویم ورزش برای من خوب است، چون مرا به چیزی مرتبط می‌کند که...

گزارشی از جلسه 3 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

دکتر سید حسن اسلامی: فصل دوم: حیوانات Animals دومین فصل از بخش دوم کتاب living ethics درباره‌ی حیوانات است. در این فصل چند مقاله آورده شده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مقاله‌ی پیتر سینگر به نام « All animals are equal» است. این مقاله به لحاظ تاریخی بسیار تاثیرگذار بوده...

گزارشی از جلسه 7 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

در نظریه‌ی خطا گاهی یک شخص از اخلاق بدش می‌آید، چون احساس می‌کند که اخلاق براساس میراثی از جهالت‌ها، پیش‌داوری‌ها، تعصب‌ها و ... شکل گرفته‌است. به عقیده‌ی این شخص اخلاق ساختاری هنجاری است که به جز fiction، داستان و تخیل، وثاقت و اعتبار دیگری ندارد. نظریه‌ی خطا سه مولفه‌ی...

گزارشی از جلسه 2 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

موضوع بحث ما در جلسه‌ی گذشته سقط جنین بود. در جلسه‌ی نخست به برخی از نکات تاریخی بحث اشاره کردیم و گفتیم که سقط جنین به معنای پایان دادن آگاهانه و عامدانه به بارداری است. همچنین گفتیم که استدلالِ غالب در این باب چنین است: 1. کشتن انسان خطا است. 2....

گزارشی از جلسه 1 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

چکیده سقط جنین پدیده‌ای جهانی است که از دیرباز همواره وجود داشته است. سقط جنین در تعریفی ساده به معنای پایان دادن آگاهانه و عامدانه به حیات جنین است. این مساله همواره محل چالش بوده است و مخالفان و موافقان زیادی داشته است. اولین استدلال در غیر مجاز شمردن این...

گزارشی از جلسه 6 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

چکیده: شفرلاندو در این فصل به بررسی سه دیدگاه که مناشی تردید در اخلاق هستند، می‌پردازد. در جلسه‌ی پیش به نقد و بررسی دیدگاه خودگرایی پرداخته شد. در این جلسه عوامل جذابیت نسبی‌گرایی و اشکالات آن تببین می‌شود. ایده‌ی اصلی relativism این است که برای اخلاق معیارهای عینی وجود ندارد....

گزارشی از جلسه 5 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

چکیده: نویسنده در این بخش از کتاب به بیان سه استدلال در دفاع از خودگرایی می‌پردازد. در جلسه‌ی پیش نخستین استدلال مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این جلسه به دو استدلال دیگر که با استفاده لیبرتارینیسم و اگوئیزم روان‌شناختی در صدد دفاع از اگوئیزم اخلاقی هستند، پرداخته می‌شود. استدلال...

گزارشی از جلسه 4 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

چکیده: شفرلاندو در فصل دوم کتاب living ethics به مبحث استدلال اخلاقی می‌پردازد. در جلسه‌ی پیش قواعدی عمومی درباره‌ی استدلال بیان شدند و در این جلسه به بحث مغالطات پرداخته می‌شود. مغالطات در یک دسته‌بندی کلی به دو دسته‌ی صوری و غیرصوری تقسیم می‌شوند و نویسنده بعد از تعریف هر...

گزارشی از جلسه 3 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

مقدمه نویسنده در این فصل درباره‌ی moral reasoning صحبت می‌کند اما صحبت‌هایش صرفا اخلاقی نیست؛ بلکه به طور کلی درباره‌ی reasoning و جنس استدلال بحث می‌کند. در واقع می‌توان گفت این فصل مروری بر استدلال‌های منطقی لازم در اخلاق است. می‌دانید که هر استدلال طبیعتا دو بخش دارد: 1. مقدمات 2. نتیجه استدلال‌هایی...