خانه درختواره برنامه های ما

برنامه های ما

گزارشی از جلسه 10 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

برهان انگیزشی نظریه تأمین امیال در جلسه‌ی گذشته گفتیم: نظریه‌ی تامین امیال یکی از جایگزین‌های هدونیسم است. همچنین به برهان انگیزشی این استدلال اشاره کردیم. نظریه‌ی تامین امیال می‌گوید: اگر چیزی ذاتا برای ما خیر است، امیال ما را تامین می‌کند و بین تامین امیال و خوب‌بودن رابطه‌ای مستقیم وجود...

گزارشی از جلسه 4 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

  سابقا در باب حقوق حیوانات به استدلالی اشاره کردم که مدعی بود: 1. بنیاد اخلاق و شأن اخلاقی عقل است. 2.حیوانات فاقد عقل هستند. 3. بنابراین حیوانات فاقد شأن و منزلت اخلاقی هستند. در این صورت ما مجازیم هر کار مصلحت‌اندیشانه و منفعت‌طلبانه‌ای که می‌خواهیم با آن‌ها انجام بدهیم. با این وجود احساس...

گزارشی از جلسه 9 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

در جلسه‌ی گذشته به نکاتی درباره‌ی لذت‌گرایی اشاره کردیم. ادعای اصلی این دیدگاه این است که لذت سازنده‌ی اصلی یک زندگی خوب است و به میزانی که لذت می‌بریم از زندگی خوب بهره‌مندیم به عبارت دیگر در این دیدگاه well-being با pleasure ارتباط مستقیمی دارد. نقدهایی بر لذت‌گرایی یکی از استدلال‌هایی...

گزارشی از ویژه‌برنامه اخلاق معلولیت

دکتر نعیمه پورمحمدی: امروز با پسرم، امیرعلی، به این مراسم آمده‌ام تا بگویم مرا هم از خودتان بدانید. همه‌ی ما در یک خانواده هستیم و همگی برای یک زندگی بهتر تلاش می‌کنیم. من بر این باورم که هر چه بدون ما درباره‌ی ما گفته شود، در واقع درباره‌ی ما نیست....

گزارشی از جلسه 8 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

عینیت اخلاق و دلایل مطلق اعمال یکی از دلائل مطرح‌شده بر ضد قائلین به عینیت اخلاق مربوط به دلایل اعمال است. عموم دلایل عمل با توجه به اهمیتی که آن عمل برای ما دارد، تعیین می‌شوند؛ مثلا می‌گویم ورزش برای من خوب است، چون مرا به چیزی مرتبط می‌کند که...

گزارشی از جلسه 3 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

دکتر سید حسن اسلامی: فصل دوم: حیوانات Animals دومین فصل از بخش دوم کتاب living ethics درباره‌ی حیوانات است. در این فصل چند مقاله آورده شده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مقاله‌ی پیتر سینگر به نام « All animals are equal» است. این مقاله به لحاظ تاریخی بسیار تاثیرگذار بوده...

گزارشی از جلسه 7 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

در نظریه‌ی خطا گاهی یک شخص از اخلاق بدش می‌آید، چون احساس می‌کند که اخلاق براساس میراثی از جهالت‌ها، پیش‌داوری‌ها، تعصب‌ها و ... شکل گرفته‌است. به عقیده‌ی این شخص اخلاق ساختاری هنجاری است که به جز fiction، داستان و تخیل، وثاقت و اعتبار دیگری ندارد. نظریه‌ی خطا سه مولفه‌ی...

گزارشی از جلسه 2 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

موضوع بحث ما در جلسه‌ی گذشته سقط جنین بود. در جلسه‌ی نخست به برخی از نکات تاریخی بحث اشاره کردیم و گفتیم که سقط جنین به معنای پایان دادن آگاهانه و عامدانه به بارداری است. همچنین گفتیم که استدلالِ غالب در این باب چنین است: 1. کشتن انسان خطا است. 2....

گزارشی از هشتمین جلسه نقد کتاب

آقای بیوکافی: مساله‌ای که بنده در این کتاب به آن پرداخته‌ام، بحث «کیفرهای ترذیلی» است. این مساله بسیار دامنه‌دار بوده و سابقه‌ای چندصدساله در دنیا دارد. هر چند مساله‌ی کیفر‌های ترذیلی در مغرب زمین عمدتا با حذف‌شدن این‌گونه کیفرها از رژیم حقوقی‌شان‌ رفع و رجوع شده‌است اما مباحث اخلاق کیفری...

گزارشی از کارگاه 51 فلسفه اخلاق

چکیده می‌دانیم که اخلاق با خوب و بد سر و کار دارد. وقتی ما از نقش غایت در نظام اخلاقی سوال می‌کنیم، می‌خواهیم بدانیم غایت در ارتباط با خوب و بد چه نقشی دارد. ساحت‌‌های مختلفی می‌توانند در این رابطه مطرح شوند؛ ساحت‌هایی همچون: معنا‌شناسی، معرفت‌شناسی و وجود‌شناسی و این...