پنج‌شنبه، 2 آوریل 2020

گزارشی از دهمین جلسه نقد کتاب

دکتر مرتضایی: متاسفانه در مرکز نور خیلی دیر به موضوع اخلاق پرداخته شد. نرم‌افزارهای فقه، اصول، حدیث، فلسفه، کلام و تفسیر در سال‌های ابتدایی مرکز...

گزارشی از کارگاه 52 فلسفه اخلاق

مقدمه بحث من درباره‌ی ارتباط هنر با حیات اخلاقی است. در همه‌ی کتاب‌هایی که درباره‌ی هنر و اخلاق نوشته می‌شود، این ترجیع‌بند که نسبت بین...

گزارشی از نهمین جلسه نقد کتاب

دکتر غلامحسین جوادپور: هر فیلسوف در نظریه فلسفی در چند بعد اظهار نظر می‌کند که متافیزیک، معرفت‌شناسی و نظریه‌ی ارزش مهم‌ترین آن‌ها هستند. معمولا هر...

گزارشی از جلسه 5 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

همه‌ی ما پذیرفته‌ایم که انسان شأن اخلاقی دارد و در نتیجه نمی‌توان هر کاری با او کرد. در مقابل در عمل پذیرفته‌ایم که می‌توانیم...

گزارشی از جلسه 10 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

برهان انگیزشی نظریه تأمین امیال در جلسه‌ی گذشته گفتیم: نظریه‌ی تامین امیال یکی از جایگزین‌های هدونیسم است. همچنین به برهان انگیزشی این استدلال اشاره کردیم....

گزارشی از جلسه 4 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

  سابقا در باب حقوق حیوانات به استدلالی اشاره کردم که مدعی بود: 1. بنیاد اخلاق و شأن اخلاقی عقل است. 2.حیوانات فاقد عقل هستند. 3. بنابراین حیوانات...

گزارشی از جلسه 9 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

در جلسه‌ی گذشته به نکاتی درباره‌ی لذت‌گرایی اشاره کردیم. ادعای اصلی این دیدگاه این است که لذت سازنده‌ی اصلی یک زندگی خوب است و...

گزارشی از ویژه‌برنامه اخلاق معلولیت

دکتر نعیمه پورمحمدی: امروز با پسرم، امیرعلی، به این مراسم آمده‌ام تا بگویم مرا هم از خودتان بدانید. همه‌ی ما در یک خانواده هستیم و...

گزارشی از جلسه 8 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

عینیت اخلاق و دلایل مطلق اعمال یکی از دلائل مطرح‌شده بر ضد قائلین به عینیت اخلاق مربوط به دلایل اعمال است. عموم دلایل عمل با...

گزارشی از جلسه 3 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

دکتر سید حسن اسلامی: فصل دوم: حیوانات Animals دومین فصل از بخش دوم کتاب living ethics درباره‌ی حیوانات است. در این فصل چند مقاله آورده شده...