آرشیو

فیلم

تعداد مطالب : 4
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۰۶ آذر ۱۳۹۸ - مطالعه در 1 دقیقه

هشتمین جلسه نشست دوروزه اخلاق برای نوآموزان؛ سال ۹۶

هشتمین جلسه نشست دوروزه اخلاق برای نوآموزان؛ سال ۹۶
 
خانه اخلاق پژوهان جوان با هدف ترویج مباحث اخلاقی و آشنایی مقدماتی علاقه‌م
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۰۶ آذر ۱۳۹۸ - مطالعه در 1 دقیقه

سومین جلسه نشست دوروزه اخلاق برای نوآموزان؛ سال ۹۶

سومین جلسه نشست دوروزه اخلاق برای نوآموزان؛ سال ۹۶
خانه اخلاق پژوهان جوان با هدف ترویج مباحث اخلاقی و آشنایی مقدماتی عل
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۰۵ آذر ۱۳۹۸ - مطالعه در 1 دقیقه

پنجمین جلسه نشست دوروزه اخلاق برای نوآموزان؛ سال ۹۶

پنجمین جلسه نشست دوروزه اخلاق برای نوآموزان؛ سال ۹۶
خانه اخلاق پژوهان جوان با هدف ترویج مباحث اخلاقی و آشنایی مقدماتی علاقه‌من