آرشیو

نقد کتاب

تعداد مطالب : 7
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - مطالعه در 2 دقیقه

پایش و پالایش جان، مرور انتقادی کتاب تزکیه النفس

پایش و پالایش جان، مرور انتقادی کتاب تزکیه النفس
بنیاد کتاب‌های اخلاق اسلامی عمدتا پالایش جان از آلودگی‌ها و آراستن آن به زیبایی‌ها است. اندیشه محوری این قبیل کتاب‌ها آن است که انسان فعلی آنی نیست که باید باشد و آنی است که نباید باشد. به همین سبب، ب...
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - مطالعه در 3 دقیقه

اخلاق، ساخت یا شناخت؟ نگاهی به پژوهشی بدیع در فلسفه اخلاق

اخلاق، ساخت یا شناخت؟ نگاهی به پژوهشی بدیع در فلسفه اخلاق
این کتاب به روشنی و در عین اختصار حوزه فلسفه اخلاق را می‌کاود و تازه‌ترین دیدگاه‌ها را عرضه می‌کند. نویسندگان، در کنار گزارش دیدگاه‌های گوناگون، می‌کوشند از عینیت اخلاق دفاع کنند و به مدعیات کسانی چون...