خانه درختواره

درختواره

نقد مبانی حکمت متعالیه

در حوزه با این پرسش روبه‌رو می‌شدم که چرا جهان و انسان را در قالب مأنوس و روال مرسوم تدریس نمی‌کنید؟ و در دانشگاه نیز می‌پرسیدند: چرا همین متن معارف را که تصویب شده تدریس نمی‌کنید؟ در پاسخ هر دو سؤال می‌گفتم: من می‌خواهم این موضوع را مطابق فلسفه...

تجسم عمل یا تبدل نیرو به ماده

حقیقت عمل و تعریف آن؛ مکان و زمان عمل محدود به دنیا و زندگی دنیاست؛ اعمال نیک و بد هر دو در جهان به وقوع می پیوندد؛ آیا کارهای بندگان را خدا می کند؟!؛ نظریات دانشمندان اسلامی در بقا و تجسم عمل؛ نظریات دانشمندان علوم تجربی درباره ماده و...

گذری بر جامعه شناسی شناخت

جامعه شناسی شناخت، علمی است که: روابط متقابل و مناسبات انواع زندگی اجتماعی با انواع شناخت‌ها و دانش‌ها را نشان می‌دهد. اجازه دهید برای اینکه بیشتر با طرح این موضوع آشنا شویم، مسأله «دانشِ دانش» را با پذیرش یک مسامحه در ردیف‌های زیر مشاهده کنیم؛ ۱. شناخت شناسی: بررسی چگونگی...

پایان تاریخ (سقوط غرب و آغاز عصر سوم)

در اینجا با توجه به «تاریخ فلسفه»، «فلسفه تاریخ» را بر مبنای «علم متعارف» به سه دوره کلی تقسیم می‌نمائیم که هر دوره را در فصلی مستقل مورد بررسی قرار خواهیم داد: اول ـ دوره «تاریخ پردازان» است که با سقراط آغاز می­شود و تا هگل و مارکس ادامه...

تبیین جهان و انسان

سخنی به جای مقدمه برای آن کتاب مقدمه مشروحی نوشته بودم که هم خواننده را متوجه محتوای کتاب می‌نمود و هم نگاهی نقادانه به سیر تاریخی برخورد مسلمین با قرآن و اهل‌بیت ـ علیهم السّلام ـ داشت. در آنجا آمده بود «یقین دارم خواننده این کتاب از خود خواهد پرسید:...
 
به ترتیب جدیدترین به ترتیب الفبا بربحث ترین به ترتیب نام نویسنده
بیشتر بخوانید