آرشیو

محسن جوادی

تعداد مطالب : 28
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - مطالعه در 5 دقیقه

گزارشی از جلسه ۱۳ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

گزارشی از جلسه ۱۳ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)
سودگرایی قاعده‌نگر در این جلسه چهارمین پاسخ سودگرایان به اشکالات پیش‌گفته را بررسی می‌کنیم. در این پاسخ علی‌رغم تغییراتی که در سودگرایی داده شده است، روح اصلی آن حفظ شده است. این تغییر منجر به پدیدآمد...
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - مطالعه در 6 دقیقه

گزارشی از جلسه ۱۲ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

گزارشی از جلسه ۱۲ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)
موضوع بحث ما در جلسه‌ی گذشته «سودگرایی» و وجوه جاذبه‌ و ضعف آن بود. در این جلسه می‌خواهیم چند مورد دیگر از نگرانی‌ها درباره‌ی سودگرایی را شناسایی کنیم. توجه به این نکات حتی برای کسانی که می‌خواهند در ...
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - مطالعه در 5 دقیقه

گزارشی از جلسه ۱۱ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

گزارشی از جلسه ۱۱ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)
پیامدگرایی نویسنده در این فصل درباره‌ی پیامدگرایی صحبت کرده و وارد بخش نظریه‌های هنجاری اخلاق می‌شود. البته او پیش از این نیز با پرداختن به نظریاتی همچون لذت‌گرایی بحث نظریه‌های هنجاری را پیش کشیده بو...