خانه اساتید محسن جوادی

محسن جوادی

جلسه دهم درس متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس ارسطو

کتاب دوم درباره انواع فضایل و فضیلت‌های عقلانی و اخلاقی است. . Virtue of Character را در مقابل virtue of thought آورده. این عنوان داخل کروشه از متن اصلی نیست و اروین آن را اضافه کرده. Virtue, then, is of two sorts, virtue of thought and virtue of character فضیلت‌ها دو جورند؛ فضیلت‌هایی...
 
به ترتیب جدیدترین به ترتیب الفبا بربحث ترین به ترتیب نام نویسنده
فضایل معرفتی

فضائل معرفتی، شرط لازم حقیقت‌جویی و سازنده هویت عقلی

فاطمه شریفیان
۱۳۹۷/۰۷/۰۹
0
در مقالۀ حاضر نقش فضایل معرفتی در شکل‌گیری هویت فکری و تأثیر آن‌ در بهبود رفتارهای حقیقت‌جویی‌مان بر...
بیشتر بخوانید