آرشیو

مهدی اخوان

تعداد مطالب : 10
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ - مطالعه در 1 دقیقه

کتاب‌شناسی و مقاله‌شناسی فارسی “فرااخلاق”

کتاب‌شناسی و مقاله‌شناسی فارسی “فرااخلاق”
در فایل ذیل که به همت دکتر مهدی اخوان تهیه شده است، کتاب‌ها و مقالاتی فارسی فهرست شده‌اند که برای مطالعه فرااخلاق می‌توان به آن‌ها مراجعه کرد.
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - مطالعه در 1 دقیقه

کتاب‌شناسی فلسفی فارسی «عشق و دوستی»

کتاب‌شناسی فلسفی فارسی «عشق و دوستی»
در فایل ذیل که به همت دکتر مهدی اخوان تهیه شده است، کتاب‌هایی فارسی با موضوع «عشق و دوستی» فهرست شده‌اند.
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ - مطالعه در 1 دقیقه

کتاب‌شناسی و مقاله‌شناسی فارسی و انگلیسی «فلسفۀ اخلاق کانت»

کتاب‌شناسی و مقاله‌شناسی فارسی و انگلیسی «فلسفۀ اخلاق کانت»
فهرست ذیل که دکتر مهدی اخوان گردآوری کرده است، کتاب‌ها و مقالات انگلیسی و فارسی فهرست شده‌اند که برای مطالعه فلسفه اخلاق کانت می‌توان به آن‌ها مراجعه کرد.