خانه حسن اسلامی مقالات حسن اسلامی

مقالات حسن اسلامی

گزارشی از چهارمین جلسه نشست دوروزه اخلاق برای نوآموزان؛ سال 1397

چکیده: اخلاق کاربردی و تامل در آن، زمانی آغاز می‌شود که ما با یک مساله مواجه می‌شویم. این مساله باید طوری باشد که ذهن ما را بگزد و مثل خار در کف پای ما فرو برود. تا این اتفاق رخ ندهد، تفکر اخلاقی نیز شکل نمی‌گیرد. همچنین باید دانست که...