آرشیو

مقالات حسن اسلامی

تعداد مطالب : 49
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - مطالعه در 6 دقیقه

گزارشی از جلسه ۶ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نوشته‌ی تست)

گزارشی از جلسه ۶ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نوشته‌ی تست)
آیا حیوانات شأن اخلاقی دارند؟ موضوع بحث ما جایگاه اخلاقی حیوانات است. در جلسات گذشته استدلال‌هایی را خواندیم که معیار شأن اخلاقی را عقل دانسته و به همین دلیل حیوانات را فاقد منزلت اخلاقی به حساب می‌آو...
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - مطالعه در 7 دقیقه

گزارشی از جلسه ۷ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

گزارشی از جلسه ۷ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)
تام ریگن ما در بحث اخلاق رفتار با حیوانات، با سه پرسش بنیادین مواجه هستیم: ۱. آیا حیوانات شأن اخلاقی دارند یا خیر؟ در جلسات گذشته با بررسی استدلال‌های گوناگون به این نتیجه رسیدیم که معیار شأن اخلاقی چ...
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۰۹ بهمن ۱۳۹۸ - مطالعه در 6 دقیقه

گزارشی از جلسه ۶ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

گزارشی از جلسه ۶ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)
آیا حیوانات شأن اخلاقی دارند؟ موضوع بحث ما جایگاه اخلاقی حیوانات است. در جلسات گذشته استدلال‌هایی را خواندیم که معیار شأن اخلاقی را عقل دانسته و به همین دلیل حیوانات را فاقد منزلت اخلاقی به حساب می‌آو...