آرشیو

مقالات امیر صائمی

تعداد مطالب : 6
Avatar
امیر صائمی ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - مطالعه در 5 دقیقه

نگاهی به فلسفه اخلاق از روزنه‌ای کوچک

نگاهی به فلسفه اخلاق از روزنه‌ای کوچک
قرار بود در نوشته‌ای کوتاه به معرفی رشتۀ فلسفۀ اخلاق بپردازم. اما با توجه به گستردگی این رشته به نظرم انجام چنین کاری در نوشته‌ای کوتاه محال است. فلسفۀ اخلاق علی الا
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۲۸ آذر ۱۳۹۵ - مطالعه در 4 دقیقه

گزارشی از کارگاه ۲۸ فلسفه اخلاق

گزارشی از کارگاه ۲۸ فلسفه اخلاق

ایده‌ای سنتی وجود دارد که سابقه آن به ارسطو بر می‌گردد و فلاسفه زیادی به آن معتقد هستند و آن نگرش این است که آدمی هرگاه کاری

[caption id="attachment_4582" align="alignleft
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۲۸ آذر ۱۳۹۵ - مطالعه در 8 دقیقه

آیا در اخلاقی زیستن، نیاز به متخصص داریم؟

آیا در اخلاقی زیستن، نیاز به متخصص داریم؟
ابوالقاسم فنايي، استاد فلسفه اخلاق دانشگاه مفيد قم نيز چندان شهود صرف را قابل اعتماد براي زيست اخلاقي نمي‌داند و از اين جهت معتقد است كه شهود بشري بايد در مسير