آرشیو

مقالات امیر غنوی

تعداد مطالب : 7
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ - مطالعه در 2 دقیقه

ششمین جلسه نقد کتاب

ششمین جلسه نقد کتاب
 

آقای غنوی:

پیشینه کتاب کتاب درآمدی بر فقه الاخلاق در حقیقت از جهتی برای خود من یک اتفاق بود، چون شروع کار من راجع به نظام اخلاقی اسلام بود. در دور
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۲۰ دی ۱۳۹۷ - مطالعه در 2 دقیقه

حوزویان و دشواری‌های اخلاقی زیستن

حوزویان و دشواری‌های اخلاقی زیستن
پای صحبت هرکدام از اساتید اخلاق حوزه که می‌نشینی، با حسرت از روزگاری یاد می‌کند که بیشتر حوزویان متخلق به اخلاق بودند؛ روزگاری که رابطه استاد و شاگردی، صرفاً
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان ۰۴ مهر ۱۳۹۶ - مطالعه در 2 دقیقه

مسیر تحول اخلاقی در تفسیر المیزان

مسیر تحول اخلاقی در تفسیر المیزان
ادوار نخستین عرفان مسلمین با ارائه طرح‌های متعددی در عرصه سلوک همراه بوده است، ولی در دوره‌های اخیر توجه چندانی به این مقوله دیده نمی‌شود. ع