خانه نویسندگان مطالب توسط فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان

دانش‌آموخته فلسفه در مقطع کارشناسی از دانشگاه مفید قم. دانش‌آموخته فلسفه اخلاق در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه قم

تعداد مطالب: 592
برنامه های ما

گزارشی از جلسه ۶ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نوشته‌ی تست)

آیا حیوانات شأن اخلاقی دارند؟ موضوع بحث ما جایگاه اخلاقی حیوانات است. در جلسات گذشته استدلال‌هایی را خواندیم که معیار شأن اخلاقی را عقل دانسته و به همین دلیل حیوانات را فاقد منزلت اخلاقی به حساب می‌آو...
حسن اسلامی

گزارشی از جلسه ۷ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

تام ریگن ما در بحث اخلاق رفتار با حیوانات، با سه پرسش بنیادین مواجه هستیم: ۱. آیا حیوانات شأن اخلاقی دارند یا خیر؟ در جلسات گذشته با بررسی استدلال‌های گوناگون به این نتیجه رسیدیم که معیار شأن اخلاقی چ...
برنامه های ما

گزارشی از جلسه ۱۳ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

سودگرایی قاعده‌نگر در این جلسه چهارمین پاسخ سودگرایان به اشکالات پیش‌گفته را بررسی می‌کنیم. در این پاسخ علی‌رغم تغییراتی که در سودگرایی داده شده است، روح اصلی آن حفظ شده است. این تغییر منجر به پدیدآمد...
برنامه های ما

گزارشی از کارگاه ۵۳ فلسفه اخلاق

آن‌چه در ادامه می‌خوانید متن پنجاه و سومین کارگاه فلسفه‌ی اخلاق با ارائه‌ی دکتر محمد محمدرضایی است که در تاریخ 27 بهمن‌ماه 98 در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شد. دکتر محمدرضایی پس از ذکر مقدماتی در م...
برنامه های ما

گزارشی از جلسه ۱۲ حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (نظریه‌های اخلاقی)

موضوع بحث ما در جلسه‌ی گذشته «سودگرایی» و وجوه جاذبه‌ و ضعف آن بود. در این جلسه می‌خواهیم چند مورد دیگر از نگرانی‌ها درباره‌ی سودگرایی را شناسایی کنیم. توجه به این نکات حتی برای کسانی که می‌خواهند در ...
برنامه های ما

گزارشی از آیین رونمایی از کتاب «اخلاق؛ رویکردی کثرت‌گرایانه به نظریه اخلاق»

آقای دکتر لگنهاوزن: ترجمه‌کردن چنین کتابی کار بزرگی است. من فقط درباره‌ی فصل دوم این کتاب بیست و پنج صفحه یادداشت نوشته‌ام و تنها می‌توانم نصف آن را با توجه به وقت ارائه بدهم. پیش از بیان این مطالب اب...