فاطمه شریفیان

فاطمه شریفیان
529 پست0 دیدگاه
http://ethicshouse.ir
متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد

گزارشی از جلسه 5 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق

چکیده: نویسنده در این بخش از کتاب به بیان سه استدلال در دفاع از خودگرایی می‌پردازد. در جلسه‌ی پیش نخستین استدلال مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این جلسه به دو استدلال دیگر که با استفاده لیبرتارینیسم و اگوئیزم روان‌شناختی در صدد دفاع از اگوئیزم اخلاقی هستند، پرداخته می‌شود. استدلال...

گزارشی از جلسه 4 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق

چکیده: شفرلاندو در فصل دوم کتاب living ethics به مبحث استدلال اخلاقی می‌پردازد. در جلسه‌ی پیش قواعدی عمومی درباره‌ی استدلال بیان شدند و در این جلسه به بحث مغالطات پرداخته می‌شود. مغالطات در یک دسته‌بندی کلی به دو دسته‌ی صوری و غیرصوری تقسیم می‌شوند و نویسنده بعد از تعریف هر...

گزارشی از جلسه 3 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق

مقدمه نویسنده در این فصل درباره‌ی moral reasoning صحبت می‌کند اما صحبت‌هایش صرفا اخلاقی نیست؛ بلکه به طور کلی درباره‌ی reasoning و جنس استدلال بحث می‌کند. در واقع می‌توان گفت این فصل مروری بر استدلال‌های منطقی لازم در اخلاق است. می‌دانید که هر استدلال طبیعتا دو بخش دارد: 1. مقدمات 2. نتیجه استدلال‌هایی...

گزارشی از جلسه 2 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق

در جلسه‌ی گذشته به بحث مقایسه‌ی اخلاق با دین رسیدیم. از دید بسیاری دین همان کارکرد اخلاق را دارد؛ یعنی راهنمای زندگی است و هنجارهای حیات خوب را به ما معرفی می‌کند. نویسنده از همان ابتدا اعلام می‌کند که نسبت به این دیدگاه نظر مثبتی نداشته و می‌خواهد مسیر...

گزارشی از جلسه 1 حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق

مقدمه: درباره‌ی نظریه‌های اخلاقی کتاب‌های زیادی به نام‌های مختلفی وجود دارد. در ذیل کتاب‌هایی که مربوط به کلیت اخلاق هستند نیز درباره‌ی نظریه‌های اخلاقی بحث شده است؛ مثل کتاب فرانکنا که کتاب معروفی است. کتاب پیش رو کار جدیدی است و دو بخش دارد: 1. بخش نخست مربوط به نظریه‌های اخلاقی...

حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق

یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان در سال تحصیلی جدید، حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق با محوریت کتاب living ethics است. در این جلسات که با حضور آقای دکتر محسن جوادی برگزار می‌شود، قصد داریم مروری بر نظریه‌های اخلاقی و موضوعات جدید در فلسفه اخلاق داشته باشیم. کتاب living ethics،...

گزارشی از اولین کارگاه یادداشت‌نویسی

همیشه وقتی می‌خواهیم درباره‌ی کتابی صحبت کنیم یا بنویسیم یا در جایی ارائه‌اش کنیم، می‌پرسم: هدفتان دقیقا چه چیزی است و می‌خواهید به چه چیزی برسید؟ یک فروشنده‌ی کتاب وقتی کتابی را معرفی می‌کند، طبیعتا منظورش این است که مخاطب خودش را قانع کند تا نظرش نسبت به این...

اخلاق اقلیمی، اخلاق قحطی یا اخلاق انقراض؟

تصور کنید جزء فرزندان ارشد خانواده‌ای پرجمعیت و به نسبتِ جمعیت کم‌درآمد هستید. پدر خانواده هر روز مایحتاج غذایی خانواده را تأمین می‌کند و به خانه می‌فرستد. مدیریت و توزیع این اقلام به عهدۀ فرد خاصی نیست و در واقع کاری موکول بر عهدۀ تمام افراد خانواده است. در...

چگونگی تعیین میزان متخلّق بودن افراد و سطح ویژگی‌های اخلاقی آن‌ها

*** لطفاً درباره پروژۀ یادشده توضیح مختصری بیان کنید. امروزه شاخه‌ای از علم به نام «روان‌سنجی»، عهده‌دار کمّی‌سازی حالات کیفی-روانی انسان‌هاست و با استفاده از این علم در شاخه‌ها و جنبش‌های مختلف روان‌شناسی همچون: روان‌شناسی اخلاق، روان‌شناسی مثبت‌گرا، روان‌شناسی شخصیت و روان‌شناسی مرضی به ساخت سنجه‌هایی اقدام شده که به‌...

چه ارتباطی بین عدالت فردی و اجتماعی وجود دارد؟

در نوشتار پیشین دو پرسش اساسی زیر در مورد معنای عدالت مطرح شد: ۱) آیا اساساً لفظ عدالت می‌تواند واجد معنایی باشد؟ ۲) اگر لفظ عدالت واجد معنایی باشد، معنای آن را باید کشف کرد یا خلق؟ بحث شد که برای بررسی معانی مختلفی که برای لفظ عدالت پیشنهاد شده است لازم...