خانه نویسندگان مطالب توسط حسن میانداری
حسن میانداری
حسن میانداری

حسن میانداری پزشک، اخلاق‌پژوه و مدرس فلسفه است. او دکترای پزشکی خود را در سال 1369 از دانشگاه تهران و دکترای فلسفه‌اش را در سال 1389 از موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران گرفته است. حوزه‌های اصلی پژوهش او فلسفه اخلاق و فلسفه زیست‌شناسی است. او از سال از 1372 تا 1380 عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ و فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بوده است و از سال 1389 تا کنون عضو هیئت علمی گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است. حوزه اصلی پژوهش‌های اخلاقی او را اخلاق تکاملی و اخلاق پزشکی تشکیل می‌دهد. ازجمله آثار حسن میانداری می‌توان به ترجمه کتاب «نگاه اخلاقی، نوشته دیوید مک ناتن»، ترجمه کتاب «فلسفه علم در قرن بیستم، نوشته دانالد گیلیس» و تألیف مقاله «اصالت فلسفه علم کوهن» و مقاله «رویکرد تکاملی به اخلاق وطبیعت گرایی مسیحی» اشاره کرد. او هم‌اکنون به تدریس فلسفه علم، فلسفه اخلاق و فلسفه زیست‌شناسی در دانشگاه‌های تهران و دانشگاه قم مشغول است. دکتر میانداری سخنرانی «سازگاری قرآن کریم و تبیین‌های تکاملی اخلاق» را در مؤسسه خانه اخلاق‌پژوهان جوان ارائه کرده است.

تعداد مطالب: 0
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping