نویسندگان پست های admin

admin

admin
7 پست6 دیدگاه
متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد

ثبت نام در دومین مدرسه تابستانی گروه مطالعات علم

گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌کند: فراخوان ثبت نام در دومین مدرسه تابستانی گروه  مطالعات علم با عنوان «نسبی‌انگاری و منتقدانش؛ علم، فلسفه، اخلاق» بدین‌وسیله از علاقه‌مندان به مباحث مطالعات علم، فلسفه، اخلاق، و جامعه‌شناسی دعوت به عمل می‌آید جهت شرکت در دومین مدرسۀ تابستانیِ مطالعات علم با عنوان «نسبی‌انگاری...

انسان و چیستی زیبایی

آیین میترایی درست به همان میزانی که «زیبایی» را یک واقعیت می‌داند، «نا زیبایی» را نیز به همان میزان یک واقعیت می‌داند. نور را یک واقعیت، ظلمت را نیز یک واقعیت دیگر، خیر را یک واقعیت، شرّ را نیز یک و اقعیت، یزدان یک واقعیت، اهریمن نیز یک واقعیت....

نقد مبانی حکمت متعالیه

در حوزه با این پرسش روبه‌رو می‌شدم که چرا جهان و انسان را در قالب مأنوس و روال مرسوم تدریس نمی‌کنید؟ و در دانشگاه نیز می‌پرسیدند: چرا همین متن معارف را که تصویب شده تدریس نمی‌کنید؟ در پاسخ هر دو سؤال می‌گفتم: من می‌خواهم این موضوع را مطابق فلسفه...

تجسم عمل یا تبدل نیرو به ماده

حقيقت عمل و تعريف آن؛ مكان و زمان عمل محدود به دنيا و زندگي دنياست؛ اعمال نيك و بد هر دو در جهان به وقوع مي پيوندد؛ آيا كارهاي بندگان را خدا مي كند؟!؛ نظريات دانشمندان اسلامي در بقا و تجسم عمل؛ نظريات دانشمندان علوم تجربي درباره ماده و...

گذری بر جامعه شناسی شناخت

جامعه شناسی شناخت، علمی است که: روابط متقابل و مناسبات انواع زندگی اجتماعی با انواع شناخت‌ها و دانش‌ها را نشان می‌دهد. اجازه دهید برای اینکه بیشتر با طرح این موضوع آشنا شویم، مسأله «دانشِ دانش» را با پذیرش یک مسامحه در ردیف‌های زیر مشاهده کنیم؛ ۱. شناخت شناسی: بررسی چگونگی...

پایان تاریخ (سقوط غرب و آغاز عصر سوم)

در اینجا با توجه به «تاریخ فلسفه»، «فلسفه تاریخ» را بر مبنای «علم متعارف» به سه دوره کلی تقسیم می‌نمائیم که هر دوره را در فصلی مستقل مورد بررسی قرار خواهیم داد: اول ـ دوره «تاریخ پردازان» است که با سقراط آغاز می­شود و تا هگل و مارکس ادامه...

تبیین جهان و انسان

سخنی به جای مقدمه براي آن كتاب مقدمة مشروحي نوشته بودم كه هم خواننده را متوجه محتواي كتاب مي‌نمود و هم نگاهي نقادانه به سير تاريخي برخورد مسلمين با قرآن و اهل‌بيت ـ عليهم السّلام ـ داشت. در آنجا آمده بود «يقين دارم خواننده اين كتاب از خود خواهد پرسيد:...