جلسه هجدهم درس متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس ارسطو

کتاب دوم؛ در باب فضیلت

آنچه پیش روی شماست جلسه هجدهم از سلسله جلسات (و جلسه نهم این دوره) متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو است که به همت استاد بزرگوار، دکتر محسن جوادی در خانه اخلاق‌پژوهان جوان برگزار می‌شود.
در این جلسه از متن‌خوانی نیکوماخوس در این باره صحبت شد که ارسطو حدوسط را در سه جا تعریف می‌کند و بر این باور است که در اعمال، احساسات، و مَلَکات اعتدال باید رعایت شود. همچنین ارسطو چند رذیلت را نام می‌برد و معتقد است حدوسط ندارند و در هر صورت بد هستند، او بر این باور است این اَعمال و احساسات، موضوعاً از حدوسط خارجند.

ابتدا خلاصه‌ای از فصل ۶ می‌گویم. ارسطو گفت حدوسط هم در احساسات لحاظ می‌شود و هم در actionها، هم می‌توانیم بگوییم احساسات حدوسط دارند و هم می‌توانیم بگوییم actionها حدوسط دارند. بعداً خواهد گفت علاوه بر این‌ها stateها هم حدوسط دارند. یعنی در واقع هم feelingها، هم actionها و هم stateها حدوسط دارند. Stateها چیزی غیر از feelingها است، stateها آن feelingهای ثابت و پایدار هستند. یعنی هم می‌توانیم در احساساتمان حدوسط داشته باشیم، مثلاً خشممان در حالت اعتدال قرار بگیرد و نه زیاد باشد و نه کم، عمل و کاری که انجام می‌دهیم هم می‌تواند زیاد و کم داشته باشد و هم حالات روحی که در ما وجود دارد می‌تواند در اعتدال یا کم و زیاد باشد. State نوعی احساس است اما احساسی که جا افتاده. بنابراین در هر سه مورد می‌توان حدوسط داشت، اصل فضیلت آن است که state ما در حالت اعتدال باشد، نه این که فقط در feeling احساس ما معتدل باشد، این virtue نیست، این حدوسط است اما virtue نیست. بنابراین در سه جا در حدوسط تأکید دارد و در سه جا تعریف می‌شود؛ feeling، action و state.

بنابراین فرض ما این است که احساسات ما کم و زیاد می‌شوند و درجه دارند و زیاده و کم یا افراط و تفریطش خطا و wrong است و احساس correct حد وسط است.

و نکته آخر این که این زیاده و کم عددی نیست، زیاده و کم نسبی است، که متناسب با موقعیت و متناسب با عامل و فاعل متفاوت است.

ادامه ی این مطلب را در فایل پیوست شده مطالعه کنید

دانلود

فایل صوتی این مطلب را از فایل پیوستی دانلود کنید

دانلود

دیدگاهی ارسال کنید0 کاراکتر (حداکثر 500 کاراکتر مجاز است)
مشاهده دیدگاه ها ( 0 دیدگاه )