جلسه چهاردهم درس متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس ارسطو

آنچه پیش روی شماست جلسه چهاردهم از سلسله جلسات متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو است که به همت استاد بزرگوار، دکتر محسن جوادی در خانه اخلاق‌پژوهان جوان برگزار می‌شود.
در این جلسه از متن‌خوانی نیکوماخوس در باب رابطه فضیلت و رذیلت با لذت و درد صحبت خواهد شد. ارسطو معتقد است آن چیزی که بیشترین تاثیر را از میان سه جز منفعت، خوبی و لذت برای انسان به همراه دارد جزء لذت و درد است که حتی بر روی این سه جز هم تاثیر‌گذار است. تا جایی که فضیلت از نظر ارسطو بر‌قراری رابطه درست و مناسب با لذت و درد است.

در ابتدا اگر بخواهم یک توضیح مختصر در باب آنچه در جلسه قبل خواندیم و در این جلسات هم قصد خواندن آن را داریم، بدهم، باید بگویم که این سه یا چهار بخشی که از ابتدای کتاب چهارم شروع کرده است در باب فضیلت است. در این شماره‌های نخستین مدام می‌خواهد شما را به تعریف فضیلت نزدیک کند، اما آن را تعریف نمی‌کند. در فصل بعد در باب حد وسط صحبت می‌کند ولی تعریف نمی‌کند. به طور مثال در شماره سه که با هم آن را خواندیم بحث لذت و ارتباط آن را با فضیلت مطرح کرد و گفت فضیلت صرفا این نیست که شما یک کاری را انجام بدهید، چراکه هر انجام کار درستی فضیلت نیست، بلکه در انجام فضیلت یک احساس و برقرار کردن یک رابطه انگیزشی خوب هم مؤثر است، چرا که احساسات شما اگر با آن کار نباشد، کار شما اگر چه کار درستی است، اما بیشتر یک کار پرهیزکارانه است و نه عفت. حالا این چند شماره به همین نحو پیش می‌رود تا به تعریف حد وسط و مشکلات آن برسد و آن جا از خود فضیلت سخن خواهد گفت. در این جا می‌خواهد بگوید در تعریف فضیلت، شما نمی‌توانید لذت و درد را کنار بگذارید، اگر می‌خواهید فضیلت داشته باشید باید نسبت خوبی بین درد و لذت بر قرار کنید.

ادامه ی این مطلب را در فایل پیوست شده مطالعه کنید

دانلود

فایل صوتی این مطلب را از فایل پیوستی دانلود کنید

دانلود

دیدگاهی ارسال کنید0 کاراکتر (حداکثر 500 کاراکتر مجاز است)
مشاهده دیدگاه ها ( 0 دیدگاه )