یادداشت روز

یادداشت روز
مهرداد اطمینان

فرهنگ وقف در احیای جامعه

وقف منشأ خدمات فراوان و ارزنده دینی، علمی، فرهنگی، هنری، رفاهی و بهداشتی در جامعه است که وجود تعداد زیادی بیمارستان، درمانگاه، مدرسه، دارالایتام، کتابخانه

یادداشت روز
فاطمه شریفیان

گزارشی از کتاب «اخلاق در سیاست»

محدودیت‌های لیبرالیسم، افق‌های جامعیت‌گرایی کسی از دولت نمی‌پرسد! از اینگونه مسایل که کمی فردی و تا حدودی حتی فقهی هستند اگر گذر کنیم به مسائلی