گزارشی از کارگاه 45 فلسفه اخلاق

پیشنهاد سردبیر

موضوع امروز محل تلاقی چند رشته دین شناسی، تاریخ ایران، مطالعات فرهنگی و فلسفه است. در این جا قصد داریم تا نشان دهیم چطور می‌شود اخلاق، فلسفه به طور عام، مطالعات فرهنگی و زندگی عمومی را با هم مرتبط دانست. در ابتدا از مفهوم بدن اخلاقی و خودسازی سخن می‌گوییم و بعد از آن، به  وضعیت اجتماعی و اقتصادی ایران در بازه زمانی دهه 40 تا 60 و مفهوم خودسازی در آن زمان و چیستی و چگونگی تبیین نظری که برای آن وجود داشته و سلسله اتفاق‌هایی که در آن دوره بر همین اساس اتفاق می‌افتاده خواهیم پرداخت.

خانم توفیقی در خانه اخلاق پژوهان جوان

بدن اخلاقی

منظور از بدن اخلاقی بر این مبتنی است که ما بدن را ابتدا یک برساخته فرهنگی بدانیم. هرچند که گوشت، استخوان و پوست همیشه بوده است، ولی تصور ما از این که رفتارهای درست بدنی چیست، مستلزم یک سری از برساخت‌های فرهنگی است که به تناسب تاریخ و زمانه تغییر می‌کند. این که چه رفتاری درست است و چه رفتاری نه، یا این که چگونگی بر خورد و استفاده ما از وسایل و محیط پیرامونمان باید به چه صورت باشد، از جمله چیز‌هایی است که متناسب با فرهنگ هر جامعه تعریف می‌شود و حتی میان زیر مجموعه‌هایی که در آن جامعه نیز وجود دارند متناسب با رفتار بدنیشان می‌تواند تفاوت وجود داشته باشد برای مثال نوع رفتار مرد‌ها و زن‌ها در یک جامعه یا طبقات متفاوتی که در هر‌‌‌جامعه وجود دارد متفاوت است.

پس ما از یک طرف نظریات اخلاقی را داریم، اما از طرف دیگر باید توجه باشیم که این نظریات اخلاقی در یک ساخت فرهنگی تعریف می‌شوند. این به معنای نسبیت گرایی(متفاوت بودن مصادیق یک نظریه اخلاقی در فرهنگ‌های مختلف) نیست، حرف این است که زمانی که می‌خواهیم در برای اعمال شدن نظریات اخلاقی متفاوت سخن بگوییم، توجه داشته باشیم که فاعلان اخلاقی این‌ها را به شکل‌های متفاوت انجام می‌دهند.

گزارش کتاب “اخلاق خلاق” به قلم خانم مریم یوسفی را از اینجا بخوانید.

فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیانhttp://ethicshouse.ir
متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد

ارسال نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید