بررسی امکان خودفریبی در فلسفه اخلاق غرب

پیشنهاد سردبیر

در این مقاله ضمن اشاره به رویکردهای مختلف در تبیین خودفریبی، امکان خودفریبی در فلسفه اخلاق غرب را بررسی می‌کنیم. مهم‌ترین رویکردها عبارتند از: رویکرد مفهومی و رویکرد تجربی. با وجود تفاوت در این دو رویکرد، نکات مشترک و نتایج مشابهی در مورد ماهیت خودفریبی حاصل شده است؛ به طور کلی داشتن باور متعصبانه و کاذب غیر موجهی که به صورت باور صادق نزد نفس جلوه می‌کند، مصداقی از خودفریبی است. 

در این مقاله ضمن اشاره به رویکردهای مختلف در تبیین خودفریبی، امکان خودفریبی در فلسفه اخلاق غرب را بررسی می‌کنیم. مهم‌ترین رویکردها عبارتند از: رویکرد مفهومی و رویکرد تجربی. با وجود تفاوت در این دو رویکرد، نکات مشترک و نتایج مشابهی در مورد ماهیت خودفریبی حاصل شده است؛ به طور کلی داشتن باور متعصبانه و کاذب غیر موجهی که به صورت باور صادق نزد نفس جلوه می کند، مصداقی از خودفریبی است.

متن کامل مقاله را از اینجا دریافت کنید.

منبع 
فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیانhttp://ethicshouse.ir
دانش‌آموخته فلسفه در مقطع کارشناسی از دانشگاه مفید قم. دانش‌آموخته فلسفه اخلاق در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه قم

متن دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

مرتبط